gmina kluki

 

 

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Kluki 

W związku z bardzo wysokimi temperaturami, mając na uwadze zachowanie właściwych warunków pracy, wynikających z przepisów kodeksu pracy, Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wydała w dniu 28 czerwca 2022 r. Zarządzenie Nr ROA.0050.56.2022 w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Klukach.  Na podstawie powyższego Zarządzenia od dnia 25 lipca  2022 r. do odwołania , Urząd Gminy w Klukach , pracował będzie w godz. od 6.30 do 14.00.

Za wprowadzone zmiany przepraszamy i zapraszamy do Urzędu w w/w godzinach.

II etap budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie zakończony

W dniu 21 lipca 2022 roku na terenie budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie zebrała się komisja, która dokonała odbioru II etapu prac budowlanych.

W skład komisji weszła Pani Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz, pracownicy Referatu Inwestycji Urzędu Gminy Kluki, inspektorzy nadzoru poszczególnych branż, przedstawiciele firmy AMB budownictwo Krzysztof Prokop.

Odbiór poszczególnych etapów prac budowlanych ma na celu sprawdzenie zgodności robót z projektem i kosztorysem; sprawdzenie prawidłowości wykonania robót pod względem technicznym; ustalenie ilości wykonanych prac; ustalenie wartości kosztorysowej wykonanych robót; ustalenie ewentualnych usterek i braków oraz wyznaczenie terminu ich usunięcia.

Po dokonanych czynnościach kontrolnych strony podpisały protokół odbioru, w którym stwierdzono poprawność realizacji zadania i polecono przystąpienie do kolejnego etapu budowy. 

 Program „Korpus Wsparcia Seniorów” dla seniorów 65+

Rada Gminy Kluki na sesji w dniu 27 kwietnia 2022 roku przyjęła uchwałę, na podstawie której Gmina Kluki przystąpiła do realizacji programu osłonowego (na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej) pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” skierowanego do seniorów w wieku 65+.

Z terenu Gminy Kluki do programu przystąpiło 100 seniorów w wieku 65+.

W dniu 21.07.2022 roku P. Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wraz z panią Katarzyną Kochelską i przedstawicielami firmy SIDLY oferującej opaskę telemedyczną przekazali seniorom 60 opasek. Pozostałe 40 zostanie dostarczone bezpośrednio do domów seniorów.

Opaska bezpieczeństwa wyposażona jest w następujące funkcje:

przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

detektor upadku,

funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Według IMGW możliwe upały do 36 stopni w najbliższych trzech dniach   

W związku z utrzymującymi się i prognozowanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, na kolejne dni, upałami 2 i 3 stopnia, tj. temperaturami maksymalnymi powyżej 34 °C, a nawet dochodzący do 36°C, zalecane jest stosowanie poniższych zasad w celu ochrony przed skutkami upałów:

 • upały są niebezpieczne szczególnie dla małych dzieci i osób starszych, dlatego należy pamiętać o ochronie przed przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem,

 • absolutnie nie należy zostawiać dzieci w zaparkowanym samochodzie, gdyż grozi to śmiercią,

 • należy ograniczyć przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza w najgorętszej porze dnia,

 • w ciągu dnia należy zamknąć i zasłonić okna, pozwoli to na utrzymanie chłodnego powietrza wewnątrz pomieszczeń,

 • należy oszczędzać energię elektryczną, nadmierne używanie klimatyzatorów może doprowadzić do przerw w dostawach prądu,

 • należy zadbać o zwierzęta, zapewniając im dostęp do cienia i świeżej wody,

 • w czasie upałów występuje zwiększone zagrożenie pożarowe w lasach, należy zwrócić uwagę, aby nie zaprószyć ognia,

 • należy unikać forsowanego wysiłku fizycznego , szczególnie w godzinach między 10.00 a 17.00,

 • należy pić dużo wody, unikać słodkich napojów i alkoholu,

 • wychodząc na zewnątrz należy ochronić głowę i założyć okulary przeciwsłoneczne,

 • należy stosować się do podawanych komunikatów i ostrzeżeń

Wójt Gminy Kluki

Renata Kaczmarkiewicz

 

16

Święto Policji 2022

"Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki uczestniczyła w dniu 18 lipca 2022 roku, w zorganizowanych w Radomsku Międzypowiatowych obchodach Święta Policji, które przypada na dzień 24 lipca. W uroczystym apelu w Parku Świętojańskim w Radomsku uczestniczyli policjanci z komend powiatowych w Radomsku, Bełchatowie, Wieluniu i Pajęcznie. Komendant Wojewódzki Policji wręczył obecnym podczas obchodów podkomendnym z czterech powiatów zarówno odznaczenia, jak i awanse na wyższe stopnie.

 W Międzypowiatowym Święcie Policji w Radomsku uczestniczyli również zaproszeni goście, m.in.: wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, kapelani, przedstawiciele związków zawodowych."

 

Z okazji zbliżającego się Święta Policji pragnę podziękować policjantom z Posterunku Policji w Klukach z Kierownikiem Posterunku asp.szt. Marcinem Imińskim na czele oraz wszystkim policjantom z powiatu bełchatowskiego za trud jaki wkładają w codzienną służbę. To Wy zawsze byliście i jesteście do dyspozycji innych, zawsze pierwsi tam, gdzie trzeba nieść pomoc. Potraficie, nie zważając na trudy i niedogodności, z uporem, konsekwencją i niezbędną wrażliwością realizować podstawowe zadania jakie stoją przed Policją w służbie Mieszkańcom naszej Gminy.

Dziękuję Wam za to i życzę wielu sukcesów i pomyślności zarówno Wam, jak i Waszym rodzinom.

Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców