gmina kluki

 

 

 

a.jpg

W dniu 12 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Kluki – p. Renata Kaczmarkiewicz podpisała umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych PEUK SA, z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie gminy Kluki”. Zadanie jest finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie dotyczy przebudowy dróg i chodników na terenie gminy Kluki w miejscowościach: Kaszewice Kolonia, Żar, Roździn, Lesisko, Kluki i podzielone zostało na 6 części. Zakres robót dla poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1 – Kaszewice Kolonia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 456 w miejscowości Kaszewice Kolonia w zakresie: - dla Etapu I: przebudowa odcinka drogi o długości ok 525,5 m (km 0+000 – 0+525,5) obejmująca wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 4,5 m oraz obustronnych poboczy kamiennych szerokości 0,5 m (wykonano już pozostały odcinek drogi objętej Etapem I długości  ok. 339 m), - dla Etapu II:  przebudowa odcinka drogi o długości ok. 342 m obejmująca wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 4,5 m oraz obustronnych poboczy kamiennych szerokości 0,5 m. Zamówienie obejmuje również oznakowanie drogi.

Zadanie nr 2 – Żar

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Żar w zakresie: -  odcinek nr 1 (dz. nr 798): przebudowa odcinka drogi o długości 142 m w km 0+261,00 – 0+403,00 obejmująca wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 4,0 m oraz obustronnych poboczy kamiennych szerokości 0,5 m (wykonano już odcinek od km 0+000 do km 0+261,00), - odcinek nr 2 i 3 (dz. nr 799): przebudowa odcinków dróg o długości ok. 221,17 m i 188,84 m obejmująca wykonanie jezdni bitumicznej szerokości 4,0 m oraz obustronnych poboczy kamiennych szerokości 0,5 m. Zamówienie obejmuje również oznakowanie dróg oraz wycinkę drzew.

Zadanie nr 3 – Roździn

Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej ze zjazdem z drogi gminnej w miejscowości Roździn. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi obejmuje wykonanie: - jezdni bitumicznej o szerokości 4,0 m, -poboczy obustronnych  tłuczniowych szerokości 1,0 m, - remontu przepustu. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 995 m. Zamówienie obejmuje również oznakowanie drogi oraz wycinkę drzew.

Zadanie nr 4 – Lesisko

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej długości 467,60 m ze zjazdami na drogę wewnętrzną po stronie zachodniej i do drogi gminnej po stronie wschodniej w miejscowości Lesisko. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi obejmuje wykonanie: - jezdni bitumicznej o szerokości 4,0 m., - poboczy obustronnych o szerokości 0,5 m, - przebudowy 10 zjazdów do sąsiednich nieruchomości z przepustami, - remontu przepustu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 361 pod koroną drogi wewnętrznej, - konserwacji rowów. Zamówienie obejmuje również oznakowanie drogi.

Zadanie nr 5 – Żar droga gminna

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żar. Przebudowa drogi gminnej nr 101077E obejmuje wykonanie: - jezdni bitumicznej szerokości 4,0 m, do 4,60 m na poszerzeniu łuku poziomego, - poboczy obustronnych tłuczniowych szerokości 0,75 m, - przebudowy zjazdów z przepustami, - remontu przepustu pod koroną drogi, - konserwacji rowów. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 221 m. Niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania kanału technologicznego.

Zadanie nr 6 – Kluki

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych  w miejscowości Kluki: - zlokalizowanych na dz. nr ewid. 794/6 i 483 długości 452,46 m w zakresie przebudowy jezdni bitumicznej szerokości – 6,7-10,0 m (wzmocnienie istniejącej jezdni bitumicznej warstwami masy mineralno-bitumicznej) i obustronnych chodników szerokości 1,5-1,90 m z kostki brukowej szarej i grafitowej wraz ze zjazdami do sąsiednich nieruchomości z kostki brukowej grafitowej, - zlokalizowanej na dz. nr.  ewid. 729 długości 105 m w zakresie przebudowy jezdni tłuczniowej na bitumiczną szerokości 3,0-3,5 m ze zjazdami z kostki brukowej grafitowej. Zamówienie obejmuje również oznakowanie dróg. Projektuje się również wymianę chodników na dz. nr  ewid. 730/5,712/1, 708/2, 481 w miejscowości Kluki, z zachowaniem rodzaju nawierzchni. Na działce nr 730/5 przewiduje się wymianę nawierzchni bitumicznej, na pozostałych działkach- nawierzchni z kostki brukowej.

Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia upływa z dniem 12 września 2023 roku.

Wartość zadania to 4.918.770,00 zł, w tym wysokość dofinansowania: 4.672.831,50 zł. Wkład własny gminy: 245.938,50 zł