gmina kluki

 

 

 

Pomniki przyrody

– 21 dębów szypułkowych na cmentarzu w Kaszewicach, dz.nr 2397, obręb Kaszewice ( rozporządzenie Nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 04.11.1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj. Piotrkowskiego Nr 21, poz. 75 z 1996 r.),

– 10 dębów szypułkowych, 3 lipy wąskolistne, 1 sosna wejmutka przy kościele w Kaszewicach , działka nr 2390 ( rozporządzenie Nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 04.11.1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj. Piotrkowskiego Nr 21, poz. 75 z 1996 r.),
– dąb szypułkowy o obw. 380 cm, oddział 190 a, leśnictwo Kluki ( Uchwała Nr 17/XIX/05 Rady Gminy Kluki z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody),

Pomniki przyrody wymienione poniżej znajdują się na terenie posesji należącej do osoby prywatej pod nr 52, działka nr 470/64, obręb Kluki ( rozporządzenie Nr 5/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody)
-kasztanowiec biały o obwodzie 250 cm “Dumny Zenon”,
-kasztanowiec biały o obw. 309 c, “Dumny Felicjan”,
-jesion wyniosły o obwodzie 311 cm “Cyryl”,
-buk pospolity o obw. 412 cm “Metody”,
-klon srebrzysty o obw. 208 cm, 229 cm i 190 cm “Smukły Teofil”,
-klon srebrzysty o obw. 216 cm, 200 cm, 177 cm “Demetriusz”,
-olsza czarna o obw. 348 cm “Donata”.

Ścieżka ekologiczna w uroczysku Borowiny powstała w celu przybliżenia walorów przyrodniczych i kulturowych, obszarów źródliskowych i śródleśnych strumieni, wskazania roli ekosystemów nieleśnych tj. oczek wodnych i torfowisk w lasach, poznania i charakterystyki typów lasów w różnych warunkach siedliskowych (głównie borów sosnowych).
Szkółka leśna Borowiny-krajobrazy leśne – dł. 2,1 km, składa się z 5 przystanków. Rozpoczyna się i kończy na terenie szkółki leśnej. W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki znajduje się Izba Edukacji Ekologicznej.