gmina kluki

 

 

 

Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Kluki

W związku z bardzo wysokimi temperaturami, mając na uwadze zachowanie właściwych warunków pracy, wynikających z przepisów kodeksu pracy, Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wydała w dniu 28 czerwca 2022 r. Zarządzenie Nr ROA.0050.56.2022 w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Klukach.  Na podstawie powyższego Zarządzenia od dnia 29 czerwca 2022 r. do odwołania , Urząd Gminy w Klukach , pracował będzie w godz. od 6.30 do 13.30.

Za wprowadzone zmiany przepraszamy i zapraszamy do Urzędu w w/w godzinach.

Termin zakończenia montażu instalacji solarnych przedłużony

do 15 sierpnia 2022 roku  

Gmina Kluki realizuje projekt pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całe przedsięwzięcie, czyli montaż prawie 200 instalacji solarnych, powinien zostać zakończony, zgodnie z ostatnim aneksem podpisanym z wykonawcą, do 15 sierpnia 2022 roku. Wykonawcą zadania jest firma FlexiPower Group Sp. z o. o., która do tej pory zamontowała około 130 instalacji solarnych, na poszczególnych posesjach w Gminie Kluki.

Zrzut ekranu 8

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Kluki

Radni Gminy Kluki zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok, udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Renacie Kaczmarkiewicz. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji, w dniu 28 czerwca 2022 r.

Najważniejszymi punktami XLIX Sesji Rady Gminy Kluki było głosowanie nad dwoma projektami uchwał.  Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Kluki, a drugi udzielenia absolutorium. Należy podkreślić, że od 2018 r., wszystkie szczeble samorządu (organy wykonawcze), muszą przedstawić corocznie raport o stanie gminy do 31 maja.  Raport zawiera podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz budżetu obywatelskiego.

Wotum zaufaniato podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności wójta, aprobująca jego bieżącą działalność.

Za przyznaniem wotum zaufania Pani Renacie Kaczmarkiewicz Wójtowi Gminy Kluki, na 12 obecnych radnych, 8 było za, 3 wstrzymało się od głosu, i 1 był przeciw.

Absolutorium - to potwierdzenie przez Radę Gminy, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny działalności Wójta. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy, zapoznaje się z informacją o stanie mienia gminy, a następnie, na sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.

Za uchwałą o udzieleniu absolutorium Pani Renacie Kaczmarkiewicz Wójtowi Gminy Kluki, na 13 obecnych radnych 9 było za, 4 wstrzymało się od głosu.

Po przeprowadzonych głosowaniach, Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki, podziękowała za zaufanie i stwierdziła, że na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób - pracowników i Kierowników działających w strukturach Urzędu Gminy oraz Dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania.

INFORMACJA O WYJEŹDZIE NA KOLONIE LETNIE

 Wyjazd uczniów na kolonie do Darłowa odbędzie się w dniu  30.06.2022 r. o godz. 08:00.

Miejsce zbiórki: parking przy Urzędzie Gminy, Kluki 88, 97-415 Kluki.

Powrót z kolonii w dniu 09.07.2022 r. o godz. 15:00.

WAŻNE!

W dniu wyjazdu należy zabrać ze sobą oświadczenie rodziców podpisane w dniu wyjazdu tj. 30.06.2022 roku.

360 F 359825770 3kv8C1CGWesALbKh5vKQVjJz7jLvAtf4

Wakacje czas zacząć

Dzisiaj dzieci i młodzież rozpoczynają wakacje. We wszystkich placówkach oświatowych Gminy Kluki odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego. Z tej okazji Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki odwiedziła wszystkie szkoły w gminie, by osobiście pogratulować uczniom wyników w nauce. Dziękując za wysiłek i współpracę w roku szkolnym 2021/2022, życzyła wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom szkół, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń, aby we wrześniu znów spotkać się wypoczęci, zdrowi z zapasem sił i w doskonałych humorach.

W każdej szkole odbyły się uroczyste akademie podczas których uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły oraz nagrody i dyplomy, m.in. za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję czy osiągnięcia sportowe. Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów z ust gości, wychowawców i nauczycieli, którzy życzyli swoim uczniom pogodnych, radosnych wakacji. Było wiele radości, uśmiechów i ...zakręciła się niejedna łezka w oczach absolwentów szkół.

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców