gmina kluki

 

 

 

Bezpieczeństwo

Instytucje gminne

 Urząd Gminy w Klukach 44 6315002
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 44 6315037

Zespół Szkół w Klukach 44 6354895
Szkoła Podstawowa w Kaszewicach 44 6315021
Szkoła Podstawowa w Parznie 44 6315053
Gminny Ośrodek Kultury 44 6315006
Biblioteka 44 6315007

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Klukach 44 6315010

Parafia Kluki 44 6315170
Parafia Kaszewice 44 6315041
Parafia Parzno 44 6315058
Poczta w Klukach 44 6357343

 

Komunikaty o zagrożeniach

 Mobilny system informacji SISMS – bezpłatny system informacji lokalnej działający w gminach i miastach. Dzięki niemu samorządy i przedmioty przekazują na bieżąco wiadomości o sprawach mających wpływ na komfort życia mieszkańców danej gminy, bądź miasta. System komunikuje się z odbiorcą za pomocą trzech kanałów: SMS-em, e-mailem lub przez aplikację Blisko.

https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/2405ae67/Gmina-Kluki%22