gmina kluki

 

 

 

W dniu 11.05.2022 r. w Szkole Podstawowej w Kaszewicach odbyło się podsumowanie konkursów związanych z obchodami jubileuszowymi 60 – lecia szkoły i patronem św. Janem Pawłem II. Wszystkie konkursy objęła swoim patronatem Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki. W Gminnym Konkursie plastycznym „Śladami świętego Jana Pawła II w Polsce” oceniano 62 prace, które wpłynęły ze Szkół Gminy Kluki. Wyłoniono laureatów:

w kategorii kl. 0-III:

I miejsce zajęli: Aleksandra Abramczuk z SP Kaszewice
i Wiktor Majdan z SP Parzno, II miejsce zdobyli: Pola Jadwiszczak z SP Parzno i Oliwia Telążka z SP Kaszewice, III miejsce zajęły: Daria Jelonek i Aleksandra Stachowska z SP Parzno. Ponadto przyznano wyróżnienia dla Darii Jelonek z SP Parzno, Wojciecha Kęsego z SP Kluki oraz Elizy Jędryki z SP Parzno.

W kategorii kl. IV-VIII zwycięzcami zostali:

I miejsce: Olga Cisowska z SP Parzno oraz Zuzanna Turek z SP Kaszewice, II miejsce: Magdalena Abramczuk z SP Kaszewice oraz Maja Jaruga z SP Kluki; III miejsce: Julita Kubiak z SP Kaszewice oraz Iwo Rorat z SP Kluki. W tej kategorii wyróżnienia otrzymali: Julia Mikulska i Kornel Kędzierski z SP Kluki.

W konkursie wiedzy o św. Janie Pawle II wzięły udział szkoły: z Parzna, z Kaszewic i sąsiedniego Kurnosa. Uczniowie pisali test, w którym trzeba było wykazać się wiedzą z życia Karola Wojtyły, jego pracy biskupiej i pontyfikatu papieskiego. Najlepszymi okazali się:

W kategorii klasy IV-VI

I miejsce zajęła Kowalczyk Kinga z SP Parzno,

II miejsce zdobyła Gontarz Alicja Z SP Kurnos,

III miejsce Magdalena Abramczuk z SP Kaszewice,

W kategorii klas VII-VIII laureatami są:

I miejsce Julita Stempień –SP Kaszewice

II miejsce Kacper Lang - SP Kurnos,

III miejsce Julia Kutarba – SP Kurnos.

W Konkursie literackim na wiersz o szkole z okazji jubileuszu wpłynęło wiele przepięknych prac od uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Kaszewicach. Ujawniły się nowe talenty literackie.

I miejsce zajęły: Aleksandra Abramczuk i Izabela Mielczarek; II miejsce zajęli: Nikola Antoszczyk i Nikolas Baran; III miejsce zajęli: Dominik Soboń i Bartosz Karnawalski.

Wiersze i prace plastyczne można podziwiać na wystawach szkolnych.

Nagrody dla zwycięzców wręczyła Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki.

Gratulacje dla laureatów.

 

Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Kluki ogłasza konsultacje w sprawie projektu zmian w statutach sołectw Gminy Kluki.

Konsultacje prowadzone będą w terminie od 10 maja 2022r. do 24 maja 2022 roku zgodnie z Uchwałą Nr 226/XLV/2022 Rady Gminy Kluki z dnia 24 MARCA 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kluki.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kluki, dotyczący w szczególności wydłużenia kadencji sołtysów z 4 do 5 lat; wynikający z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).

Celem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem mieszkańców Gminy Klukiw sprawie długości kadencji sołtysów w sołectwach gminy Kluki.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 10 do 24 maja 2022 roku , do godziny 11.00.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Gminy Kluki posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wnoszenia opinii, uwag i propozycji do uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kluki.
Opinie (uwagi/propozycje zmian) należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2022 r. według załączonego wzoru formularza zgłaszania opinii.
Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać na:

- adres poczty i-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- adres: Urząd Gminy w Klukach , 97-415 Kluki88
- złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

Formularz zgłaszania opinii znajdują się na w BIP na stronie internetowej Gminy, pod adresem

http://kluki.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2022_05/BIPF5DEB56D2F6242Z/ROA.0050.32.2022.pdf

a także w siedzibie Urzędu Gminy w Klukach na tablicy ogłoszeń.

Wszelkie informacje w zakresie konsultacji programu współpracy udziela Wójt Gminy Kluki

Sprawę prowadzi:
Błażej Lewiński
blewinski@kluki.pl
tel. (44) 631 50 02 wew.20

Uroczystość nadania Sztandaru Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach

W dniu 6 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Kaszewicach odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru. Wydarzenie to poprzedziła uroczysta Msza Święta w kościele pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach, sprawowana pod przewodnictwem metropolity łódzkiego arcybiskupa Grzegorza Rysia. Odświętnie ubrani uczniowie, w asyście swoich nauczycieli i wychowawców uczestniczyli w historycznej chwili poświęcenia Sztandaru Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Kaszewicach. W ławach zasiedli zaproszeni goście: Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Klukach, dyrektorzy szkół, sponsorzy, rodzice. Opiekę nad Sztandarem Szkoły Podstawowej pełnili przedstawiciele Rady Rodziców.

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach – z inicjatywy Wójta Gminy Kluki, uchwałą Rady Gminy podjętą na wniosek Rady Rodziców, otrzymała patrona w postaci św. Jana Pawła II. Poświęcenia sztandaru dokonał Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz Ryś. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz do szkoły. Uroczystość przekazania poświęconego sztandaru odbyła się na sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pani Renata Kaczmarkiewicz - Wójt Gminy Kluki, Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach ksiądz kanonik Zdzisław Kuropatwa, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie ksiądz Marcin Majda, Przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Kaszewicach siostra Noela, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb. - Pani Elżbieta Cichawa, Radni Gminy Kluki z Panem Przewodniczącym Rady Łukaszem Jędrzejczakiem, przedstawiciele władz samorządowych, fundatorzy sztandaru, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, absolwenci szkoły, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaszewicach, Kierownik Posterunku Policji w Klukach, Dyrektor Publicznej Biblioteki i Dyrektor GOK w Klukach. Wśród gości nie zabrakło emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów.

Sztandar został przekazany Pani Dyrektor Agnieszce Mysłowskiej, a następnie pocztowi sztandarowemu Szkoły Podstawowej w Kaszewicach. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie, zobowiązali się dbać o dobre imię szkoły, rzetelnie wypełniać swoje obowiązki, szanować Ojczyznę i ludzi.

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrali goście honorowi. Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz gratulowała nauczycielom i uczniom, zachęcała by słowa św. Jana Pawła II „w wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko miał” były dla społeczności szkolnej drogowskazem w nauce i życiu. Całość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy VII.

Niezwykła oprawa muzyczna, krzepiąca homilia oraz godna postawa przedstawicieli młodzieży szkolnej , gości, rodziców i nauczycieli, sprawiła, że ten dzień na zawsze zapisze się na kartach historii szkoły.

 

Z okazji dnia Patrona Strażaków św. Floriana 4 maja 2022 r. została zorganizowana II Gminna Parada Samochodów OSP Gminy Kluki, możliwe to było dzięki dobrej współpracy Pani Wójt Renaty Kaczmarkiewicz z Zarządem Gminnym OSP na czele którego stoją druhowie Wojciech Domański oraz Dawid Koperek. Zaprezentowało się 7 jednostek działających na terenie gminy.

W przejeździe wzięli udział Wójt Gminy Kluki oraz druhowie z poniższych jednostek :

-OSP KSRG Kluki :FORD TRANSIT 409[E]52 MAN TGM 409[E]53,

- OSP Kaszewice FORD TRANSIT 407[E]51

- OSP Żar MERCEDES SPRINTER 407[E]52

- OSP w Parznie FORD TRANSIT 407[E]57

- OSP Osina FORD TRANSIT 407[E]53

- OSP Strzyżewice Renault Traffic 407[E]58

- OSP Trząs Żuk 407[E]50

 

      

 

Z okazji Dnia Strażakakwiaty                

wszystkim Druhnom i Druhom, którzy pełnią zaszczytną służbę pożarniczą,

składamy serdeczne gratulacje i życzenia wraz z podziękowaniami za ofiarność i trud

ponoszony w wypełnianiu swych codziennych obowiązków.

Życzymy szczęśliwych powrotów z akcji, zdrowia

i pomyślności w życiu osobistym.

Niech Św. Florian ma Was w swojej opiece!

Wójt Gminy Kluki

Renata Kaczmarkiewicz wraz z pracownikami Urzędu

Przy tablicy upamiętniającej przyjęcie Konstytucji 3 Maja, znajdującej się przed Urzędem Gminy Kluki, odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 231 rocznicy przyjęcia przez Sejm Czteroletni ustawy rządowej, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Pani Renata Kaczmarkiewicz Wójt Gminy Kluki wygłosiła przemówienie, a następnie złożyła kwiaty pod tablicą. Kwiaty złożyłi także Przewodniczący Rady Gminy Pan Łukasz Jędrzejczak wraz z Radnymi, Dyrektorzy szkół, Mieszkańcy Gminy. W uroczystości wzięli udział druhowie OSP.

      

Wójt Gminy Kluki

Renata Kaczmarkiewicz

zaprasza mieszkańców gminy na uroczystość uczczenia 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się

w dniu 3 maja o godzinie 13.00 przed Urzędem Gminy w Klukach

 

Konstytucja 3 maja

Święto narodowe 3 maja dla większości Polaków jest to jeden z najważniejszych dni w roku, ponieważ to właśnie wtedy obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja upamiętniające podpisanie pierwszej polskiej konstytucji. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku) spisaną ustawą rządową regulującą ustrój prawny państwa i z tego też powodu była nie lada ewenementem. Dokument ten miał ogromne znaczenie z punktu widzenia dalszych reform, które zaszły w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Autorem Konstytucji 3 maja, która została uchwalona przez Sejm i podpisana przez ówczesnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1791 roku w Sali Senatorskiej Zamku Warszawskiegobył m.in. sam król. Za tekst ustawy byli odpowiedzialni również m.in. Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, Stanisław Staszic oraz Adam Stanisław Krasiński. Dokument zatwierdzony po siedmiogodzinnych obradach przez Sejm Czteroletni określili oni jako "ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny".

Konstytucja 3 Maja miała być ratunkiem dla kraju przed planowanymi rozbiorami i chociaż obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej, jej znaczenie było symboliczne. Dawała ona bowiem obywatelom naszej ojczyzny nadzieję na stworzenie lepszego, nowoczesnego państwa.

Najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja to:

  • wprowadzenie trójpodziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą

  • ograniczenie przywilejów szlachty zagrodowej

  • potwierdzenie przywilejów mieszczańskich nadanych w akcie prawnym z 18 kwietnia 1791 roku, zgodnie z którym mieszczanie mieli zagwarantowane prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej, a także zabierania głosu w sprawach dotyczących miast. 

  • zniesienie liberum veto, konfederacji

  • powołanie Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

  • zastąpienie wolnej elekcji władzą dziedziczną

  • ustanowienie katolicyzmu religią panującą przy jednoczesnym zapewnieniu wolności wyznania

Uchwalenie Konstytucji 3 maja było dla Polaków niezwykle ważne, więc na pamiątkę tego wydarzenia świętowano. W czasach zaborów było to jednak zabronione. Dopiero w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej, 3 maja oficjalnie ustanowiono świętem narodowym. Niestety nie na długo, gdyż podczas II wojny światowej święto narodowe 3 maja zostało zdelegalizowane. Dopiero w 1981 roku władza ludowa ponownie zezwoliła na huczne obchody, a 6 kwietnia 1990 roku dzień 3 maja ponownie ustanowiono świętem narodowym.
Oryginalny rękopis Konstytucji 3 maja początkowo przechowywano w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich w Wilanowie. W latach 70. XIX wieku przekazano go jednak do podkrakowskich Krzeszowic, a po wojnie w 1945 dokument wrócił do Warszawy, gdzie znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców