gmina kluki

 

 

 

Wójt Gminy

 

Wójt Gminy Kluki – Renata Kaczmarkiewicz

Kompetencje

Wójt, stosownie do treści ustawy o samorządzie gminnym to organ wykonawczy gminy.

Do podstawowych obowiązków Wójta jako organu wykonawczego należy podejmowanie działań i czynności prawnych oraz techniczno – organizacyjnych.

Wójt jest również organem administracji publicznej właściwym do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu tej administracji, kierownikiem urzędu gminy, a tym samym przełożonym służbowym zatrudnionych tam pracowników samorządowych oraz zwierzchnikiem służbowym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ustawowym reprezentantem gminy, terenowym organem obrony cywilnej, podmiotem odpowiedzialnym za sprawy ochrony przed powodziami i skutkami klęsk żywiołowych oraz kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Wójt Gminy:

  • kieruje bieżącymi sprawami gminy,
  • reprezentuje gminę na zewnątrz,
  • wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  • wykonuje budżet;
  • określa sposób wykonywania uchwał;
  • gospodaruje mieniem komunalnym;
  • zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.