gmina kluki

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”

o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Cel projektu: sprawne wykorzystywanie technologii informatycznych  w urzędzie Gminy w Klukach w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

Opis projektu: w ramach projektu gmina zakupi stacje robocze, monitory, zasilacze awaryjne stanowiska komputerowego, oprogramowanie biurowe (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty email), zasilacze awaryjne serwera, serwer oraz licencje niezbędne dla uruchomienia roli kontrolera domeny z uwzględnieniem wirtualizacji, serwer oraz licencje niezbędne dla uruchomienia roli serwera aplikacji z możliwością dostępu zdalnego z uwzględnieniem wirtualizacji, urządzenie wielofunkcyjne z możliwością skanowania. Przeprowadzona zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa oraz dokonana zostanie rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS).

Beneficjent: Gmina Kluki

Wartość grantu: 132.540,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponad 130.000 zł na Cyfrową Gminę Kluki

W najbliższych dniach gmina Kluki przystąpi do realizacji Umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Za pozyskane pieniądze planujemy zakupić nowoczesny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne.

Działania te pozwolą wesprzeć urząd i naszych pracowników, w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez jej rozwój cyfrowy oraz  zwiększenie cyberbezpieczeństwa.