gmina kluki

 

 

 

II Gminna Olimpiada Przedszkolaka 2022

Pod patronatem Wójta Gminy Kluki Renaty Kaczmarkiewicz, w dniu 21 czerwca 2022 roku, w Zespole Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach odbyła się II Gminna Olimpiada Przedszkolaka 2022. Na Olimpiadę przybyły przedszkolaki z Kluk, Parzna i Kaszewic. Dzieciaki rywalizowały w różnych konkurencjach, było wiele zabawy radości no i na koniec puchary, medale, dyplomy i dużo prezentów. Poniżej krótka fotorelacja.

Blisko 2 mln zł na remont drogi Nowy Janów- Kluki

Szanowni Mieszkańcy

W dniu 22 czerwca 2022 roku, na sesji Rady Powiatu Bełchatowskiego poruszono temat remontu drogi Nowy Janów- Kluki. Droga jest w bardzo  złym stanie technicznym, dlatego podjęto decyzje o remoncie, na który przekazane zostaną blisko 2 mln zł.

Biorąc pod uwagę położenie drogi powiatowej z Kluk, przez Janów do Rogowca i jej zły stan techniczny,zapadła decyzja o jak najszybszym jej remoncie. W trakcie dzisiejszej sesji Rady Powiatu radni podjęli decyzje o przekazaniu funduszy na ten cel. Na przeprowadzenie inwestycji złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od msc. Nowy Janów do msc. Kluki - I Etap” niestety nie został rozpatrzony pozytywnie. Dlatego Zarząd Powiatu niezwłocznie podjął decyzje o przekazaniu funduszy na ten cel…...Droga musi być jak najszybciej wyremontowana, by ułatwić mieszkańcom w sposób bezpieczny i komfortowy docieranie do swoich domów i miejsc pracy -podkreśla Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr. Zakres przedmiotowej inwestycji polegać będzie na odtworzeniu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1902E na odc. Nowy Janów – Kluk. Koszt to blisko 2 mln zł.   Problem przedmiotowej drogi był wielokrotnie omawiany z Panią Starostą Dorotą Pędziwiatr, w związku z czym Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz składa serdeczne podziękowanie Radzie Powiatu Bełchatowskiego, Pani Staroście Dorocie Pędziwiatr  i Zarządowi Powiatu Bełchatowskiego za włożony wkład w rozwiązanie problemu mieszkańców  Gminy Kluki.

                                                                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Kluki Renata Kaczmarkiewicz

IMG 20220622 090837 2

 

 

Biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych Gminy Kluki

W dniu 20 czerwca 2022 r. zostały zorganizowane biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży szkól podstawowych z gminy Kluki. Organizatorem był Lokalny Animator Sportu przy współpracy z Urzędem Gminy Kluki, Zespołem Szkół w Klukach, Szkołą Podstawową w Kaszewicach, Szkołą Podstawową w Parznie. Honorowy patronat nad imprezą objęła Wójt Gminy Kluki Pani Renata Kaczmarkiewicz.  Celem akcji było promowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży naszej Gminy. Biegi odbywały się na dystansach 500 m i 750 m w następujących kategoriach:

I kategoria dziewcząt/chłopców kl. I – III, II kategoria dziewcząt/chłopców kl. IV – VI, III kategoria dziewcząt/chłopców kl. VII – VIII . Każda drużyna mogła wystawić w każdej kategorii wiekowej po 6 dziewcząt/chłopców. W zawodach wzięło udział 49 zawodników dziewcząt/chłopców, w tym: ZS Kluki – 25 zawodników, SP Kaszewice – 14 zawodników, SP Parzno – 12 zawodników.

Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:

Bieg . 500 m dla dziewczynek Klasy I – III

I miejsce – Tola Staszewska ZS Kluki

II miejsce – Barbara Szczepanik SP Parzno

III miejsce – Emilia Maciąg ZS Kluki

Bieg . 500 m dla chłopców Klasy I – III

I miejsce – Bartłomiej Krauze ZS Kluki

II miejsce – Tomasz Grabiszewski ZS Kluki

III miejsce – Wojciech Irzykowski ZS Kluki

Bieg 500 m dla dziewczynek Klasy IV – VI

I miejsce – Kinga Kowalczyk SP Parzno

II miejsce – Martyna Marian ZS Kluki

III miejsce – Julia Banaszczyk ZS Kluki

Bieg 500 m dziewczynek Klasy VII – VIII

I miejsce – Kinga Hofman SP Kaszewice

II miejsce – Olga Cisowska SP Parzno

III miejsce – Justyna Papuga SP Parzno

Bieg 750 m dla chłopców Klasy IV – VI

I miejsce – Julian Płuciennik ZS Kluki

II miejsce – Filip Banaszczyk ZS Kluki

III miejsce – Antoni Sopalak ZS Kluki

Bieg 750 m dla chłopców Klasy VII - VIII

I miejsce – Julian Irzykowski ZS Kluki

II miejsce – Jakub Kowalczyk SP Parzno

III miejsce – Kacper Kubiak SP Kaszewice

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali medale i dyplomy. Nagrody dla zwycięzców wręczyła Pani Renata Kaczmarkiewicz - Wójt Gminy Kluki. Wszyscy uczestnicy Biegów, z uwagi na bardzo wysoką temperaturę, poczęstowani zostali lodamiW imieniu organizatorów wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za wspólną SUPER ZABAWĘ i RYWALIZACJĘ.

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, iż w okresie od dnia 20 czerwca 2022 roku do 15 lipca 2022 roku, na Osiedlu Leśnym w Klukach, prowadzone będą roboty budowlane związane z budową gazociągu średniego ciśnienia. 

Uroczystość poświęcenia Sztandaru w Zespole Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach

W dniu 17 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół im. Wandy Malczewskiej w Klukach odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w Klukach.

Po nabożeństwie nastąpiła druga część uroczystości, która odbyła się w Zespole Szkół w Klukach. Zespół Szkół w Klukach – z inicjatywy Wójta Gminy Kluki, uchwałą Rady Gminy, podjętą na wniosek Rady Rodziców, otrzymał patrona w postaci Wandy Malczewskiej. Wójt Gminy Kluki wraz z Przewodniczącym Rady Gminy, Wiceprzewodniczącym i Radnymi dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej nadanie imienia Zespołowi Szkół w Klukach, znajdującej się obok drzwi wejściowych do budynku szkoły. Następnie odbyło się poświęcenie sztandaru, którego dokonał Jego Ekscelencja Biskup Marek Marczak. Akt poświęcenia sztandaru szkoły jest pięknym zwiastunem stabilnej przyszłości tej placówki.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Kluki - Pani Renata Kaczmarkiewicz, Biskup Archidiecezji Łódzkiej Marek Marczak, Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Kaszewicach ksiądz kanonik Zdzisław Kuropatwa, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Parznie ksiądz Marcin Majda, Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szczercowie ks. kanonik Zenon Miksa –, ks. proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Klukach ks.. Józef Egierski, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Tryb. - Pan Tomasz Trzaskacz, Przewodniczący Rady Gminy Kluki – Pan Łukasz Jędrzejczak, Radni Gminy Kluki, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, absolwenci szkoły, Dyrektor Publicznej Biblioteki i Dyrektor GOK w Klukach, Koła Różańcowe, Sołtysi, Pan Andrzej Malczewski, Pan Piotr Szczepankowski – Chełmoński. Wśród gości nie zabrakło emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów.

Podczas oficjalnych uroczystości Rada Rodziców przekazała uroczyście sztandar Panu Dyrektorowi Wiktorowi Wojewodzie, a następnie dyrektor szkoły oficjalne przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu Zespołu Szkół w Klukach.

Pan Wiktor Wojewoda podziękował Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Klukach i wszystkim Rodzicom uczniów za ufundowanie sztandaru. Podziękowania złożył na ręce  przewodniczącej Rady Rodziców Pani Moniki Wlazłowskiej.

Słowa podziękowania otrzymała Pani Renata Kaczmarkiewicz - Wójt Gminy Kluki za ufundowanie tablicy pamiątkowej.

Na zakończenie oficjalnej części głos zabrali goście honorowi. Pani Wójt Renata Kaczmarkiewicz w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważny to dzień w historii szkoły, gratulowała nauczycielom i uczniom, podkreśliła min.,że:,,Sztandar stanowi wyzwanie i wielki obowiązek”. Całość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów.

Zarejestruj się na III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022!

Już 23 czerwca br. w hotelu VH Andel’s Łódź odbędzie się III edycja Forum Biznesu
i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022.

Forum to merytoryczne i skoncentrowane na faktach wydarzenie gospodarcze, organizowane przez Województwo Łódzkie. Podczas wydarzenia poruszona zostanie bardzo aktualna i szeroko komentowana kwestia procesu sprawiedliwej transformacji. Dyskusje i wykłady będą koncentrować się między innymi na budowaniu i promowaniu innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Forum to miejsce dla osób z pomysłami na lepsze jutro, innowatorów, przedsiębiorców, którzy nie tylko chcą podążać w rytm zmian, ale je współtworzyć. To też przestrzeń dla wszystkich tych, którzy chcą podzielić się swoja wiedzą, szukają nowych rozwiązań i partnerów w biznesie.

Program wydarzenia obejmuje dyskusje panelowe, rozmowy ze specjalistami reprezentującymi różne branże, wystąpienia ekspertów oraz debatę w obszarze transformacji i wyzwań, które się z nią wiążą. Szerokie spektrum tematów oraz znakomici goście sprawią, że Forum będzie ważnym i interesującym miejscem wymiany cennych opinii oraz doświadczeń, pozwoli spojrzeć na wyzwania współczesnej gospodarki z różnych perspektyw wyznaczających pożądane kierunki rozwoju regionu i firm.

Tegoroczne Forum odbędzie się w formule hybrydowej, łączącej obrady stacjonarne
z możliwością udziału online. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz rejestracja – www.forumbiznesu.lodzkie.pl.

FORUM FBiZR 800x600

Dla uchodźców z Ukrainy

 

Czytaj więcej

Wydarzenia

 

Czytaj więcej

Ogłoszenia

 

Czytaj więcej

Zgłoś stan wodomierza

 

Czytaj więcej

Gospodarka odpadami

 

Czytaj więcej

Oświata

 

Czytaj więcej

Sołectwa

 

Czytaj więcej

Akty prawa miejscowego

 

Czytaj więcej

Transmisje z obrad Rady Gminy

 

Czytaj więcej

 

 

 

Nasza gmina w liczbach:

 

 

panel
118

km2 zajmowanej powierzchni

panel
833

Lat udokumentowanej historii

panel
4335

Mieszkańców